Dita 1

9:00

Dyer të hapura, mbledhja dhe mëngjesi

9:30

Mirëseardhja – hapja zyrtare e eventit

10:00

Fjalë përshëndetëse në lidhje me Tech4Muni MK dhe sfidat – mundësitë në Sektorin e qyteteve smart lokalisht dhe globalisht

10:45-13:00

Kohë për punë dhe takime sy në sy me përfaqësuesit e komunave

13:00-14:00

Drekë & aktivitete zbavitëse

14:00-17:00

Kohë për punë dhe takime sy në sy me ekspertët e industrisë

17:00-17:30

Uzhinë & aktivitete zbavitëse

18:00

Fundi i ditës

Dita 2

9:00

Mbledhja & mëngjesi

10:00-13:00

Koha për punë – përgatitja e terrenit dhe prezantimet. Gjysmë-finalja dhe përzgjedhja e ekipeve më të mira

13:00

Dreka

14:00-15:30

Eventi në fushë – zgjedhja e solucioneve fituese!

15:30

Fjalë përshëndetëse – arti i sipërmarrësisë dhe inovacioneve

16:00

Shpallja e fituesve dhe rrjetëzimi

17:00

Përfundimi i eventit

WHERE: PLACE, Skopje

WHEN: 11-12th September 2019

SIGN UP!